Zašto blog?Блог је намењен учитељима, као и свим наставницима, ученицима, родитељима.

Основни циљ блога је промоција једног комбинованог одељења, одељења у коме ученици различитог узраста, од првог до четвртог разреда, уче заједно. Веома важни циљеви су и: презентовање наставних и ваннаставних активности, пројеката, радионица, свега што се у овом одељењу реализује на интересантан и посебан начин; демонстрација начина превођења специфичности комбинованог одељења у предности; размена примера добре наставне праксе.

Аутор блога сања један сан у коме се деца из градова селе у село јер тамо постоји школа по њиховој мери, мери детета. С обзиром да сеоска одељења имају мањи број ученика, наставник има могућност да прати индивидуални развој сваког од њих. За учитеља ученици не представљају само групу, већ групу посебних индивидуа. У комбинованом одељењу сви имају подједнаку шансу, да буду виђени, запажени, да искажу своје способности, интересовања, таленте, идеје, машту. У комбинованом одељењу ученици различитог узраста уче заједно, допуњују се, сарађују, помажу међусобно. Старији ученици уводе млађе у школски живот, а млађи старијима пружају могућност да стално обнављају учено заједно са њима. Присутна је корелација узраста, разреда, предмета. Строга граница не постоји, што је добра припрема за живот, јер у животу комуницирамо и сарађујемо с другима без обзира на њихов узраст.

Наставник је организатор, координатор активности, онај ко учи заједно са својим ученицима.

У радионицама, пројектима, на приредбама, конкурсима, учествују сви ученици и сви пруже свој допринос, развијају своје самопоуздање и веру у себе. Тако сви постају успешни, а не само они „одабрани“. Тако покажу да је прича о неуспеху измишљена, а да је сваки покушај и труд успех.

Веома важна чињеница о оваквом одељењу је да се у њему развијају вештине и компетенције ученика за 21. век, пре свега 4К: комуникација, колаборација, креативност и критичко мишљење. Ученици брзо схвате да је технологија у овом процесу развоја вештина веома моћно и важно средство, а да свет мењају креативни људи. И ови ученици имају интернет, истражују по њему, имају паметне телефоне и шаљу поруке. Ни у једном сегменту не заостају за децом која живе у градској средини.

Ресурс од посебног значаја је природно окружење. У времену када су деца опчињена екранима и време проводе у затвореном простору, природно окружење добија на значају. Ови ученици имају своје двориште, зелено и травнато, са различитим дрвећем, имају своје брдо са којег посматрају околину, имају своју шуму, свој поток.

Родитељи ученика су велика подршка јер поштују школу и учитеља и стало им је да њихова деца не буду само добри ученици, већ и добри људи.

Овим блогом желим да поручим да су комбинована, сеоска, одељења оазе нашег образовног система и да их вреди сачувати. Будућим родитељима топло препоручујем да кад бирају одељење и учитеља за своје дете имају као опцију и комбиновано одељење.

У комбинованом одељењу сваки ученик засија својим посебним сјајем. Циљ блога је да тај сјај пренесе на Вас.

Наше брдо
Наш поток